Projekt „Stop Boreliozie!”

W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. informujemy o realizowanym projekcie „Stop boreliozie!”, którego celem jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażeń Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego i zakłada zbadanie 8400 Uczestników/Uczestniczek Projektu (4200 K i 4200 M) w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka (rolnicy, leśnicy, myśliwi).

Działania diagnostyczne oferowane Uczestnikom Projektu będą obejmować :

  • wywiad medyczny,
  • badania diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG oraz w przypadku wyniku pozytywnego, bądź wątpliwego przeprowadzenia kolejnego badania test Western-Blot w klasie IgM oraz w klasie IgG,
  • konsultację wyników w lekarzem.

Podajemy kontakt z Biurem Projektu, które odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń:

Biuro Projektu SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, pokój 6; telefon: 81 752 63 19, 81 752 18 04,
email: projekt@spzoz.powiatleczynski.plstopboreliozie@lpnt.pl

Zachęcamy do udziału!

Przewiń do góry