Promesa dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych

W ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał promesę o dofinansowaniu

na odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Jabłeczna. Skan promesy znajduje się poniżej.

Scroll to Top