Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach

Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach

Obiekt w trakcie modernizacji.

Otwarcie zmodernizowanego obiektu.

Scroll to Top