Przebudowa dróg i mostu w Kijowcu – maj 2010

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach:
Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu
przez rzekę Krznę w m. Kijowiec gm. Zalesie

Powiat Bialski informuje o postępie robót w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach: Kijowiec, Dereczanka, Husinka wraz z przebudową mostu przez rzekę Krznę w m. Kijowiec Gm. Zalesie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Transport, Działania 5.2 Lokalny układ transportowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt rozpoczął się w lipcu 2009 roku. W pierwszym etapie wykonano odcinek drogi powiatowej nr 1042L Woskrzenice – Koczukówka – Kijowiec obok miejscowości Husinka o długości 1, 549 km, który został oddany do użytku we wrześniu 2009 r. i stanowi objazd na czas przebudowy mostu przez rzekę Krznę w Kijowcu gmina Zalesie. We wrześniu 2009 r. wykonano kładkę dla pieszych i rowerzystów i przystąpiono do rozbiórki dotychczasowego mostu o długości 108,5 m oraz rozpoczęto prace przy przebudowie drogi Kijowiec- Krzyczew. Do końca marca 2010 r. wykonano pale, fundamenty i podpory nowego mostu, który będzie miał długość 90 m. Nowy most będzie miał konstrukcję stalową, 3 przęsła o rozpiętościach 26 + 37 + 26 m. Aktualnie trwają przygotowania do przewiezienia i montażu konstrukcji nośnej mostu. Równolegle trwają prace na odcinku drogi powiatowej nr 1041L Zalesie – Krzyczew o dł. 3, 372 km prowadzącej z Kijowca do Dereczanki.

W wyniku oszczędności poprzetargowych całkowita wartość projektu wynosi 17 000 077,50 zł, z czego 14 450 065,87 zł (85 %) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część 2 550 011,63 zł (15 %) sfinansowana zostanie ze środków powiatu.

Planowany termin ukończenia inwestycji: 30 września 2010 r.

Twój pomysł, Europejskie Pieniądze

Scroll to Top