Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski

Logo RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół
prowadzonych przez Powiat Bialski” 

Projekt  „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” obejmuje swym zakresem kompleksową przebudowę i rozbudowę infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski.

Wartość ogółem projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 5 431 290,35 zł z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi 80% i wynosi 4 236 315,06 zł.

Najważniejszymi działaniami związanymi z omawianą inwestycją są:

  1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.
  2. Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
  3. Prace modernizacyjne budynku LO im. gen. Wł. Sikorskiego przy ul. Lubelskiej 57/59 w Międzyrzecu Podlaskim (inwestycja obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej   adaptację poddasza na bibliotekę szkolną, sale lekcyjne, pracownię komputerową oraz centrum multimedialne)
  4. Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu (inwestycja obejmuje prace budowlane oraz czynności związane z termomodernizacją obiektu szkolnego)
  5. Przebudowa budynku LO im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach (inwestycja swym zakresem obejmuje dodatkowo prace modernizacyjne i termomodernizacyjne budynku głównego szkoły, remont sali gimnastycznej, wymianę okien a także modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewnia)

Dodatkowym elementem działań inwestycyjnych jest:

  • zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych, pomieszczeń internatu (meble) i sal lekcyjnych (komputery),
  • montaż instalacji monitoringowej celem prewencji i ochrony następujących obiektów: boisko i internat przy ZS w Małaszewiczach, budynek ZSO Nr 1 w Terespolu, budynek LO w Wisznicach 
  • montaż instalacji solarnej

Głównym celem projektu jest Poprawa standardów technologicznych i zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego, socjalno – bytowego oraz sportowo – rekreacyjnego szkół prowadzonych przez Powiat Bialski celem wyrównywania szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz stworzenie warunków umożliwiających łatwiejszy dostęp osobom niepełnosprawnym do infrastruktury systemu oświaty”. Działaniami służącymi wypełnianiu zdefiniowanego celu będzie przede wszystkim realizacja zadań służących lepszemu zaspokajaniu identyfikowalnych obecnie problemów dotyczących niezadowalającego stanu lokalnej infrastruktury systemu edukacji.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top