Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 428 szt. drzew „ na pniu ” o łącznej masie 481,7 m3 rosnących w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.2222.10.2012  Biała Podlaska dnia 25.09.2012

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 428 szt. drzew „ na pniu ” o łącznej masie 481,7 m3
rosnących w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Białej Podlaskiej z podziałem na 2 części :

Część 1 – teren Obwodu Drogowego w Białej Podlaskiej i Terespola , gmina Biała Podlaska, Zalesie i miasto Terespol – 235 szt. drzew o łącznej masie 151,109 m3
Część 2 -teren Obwodu Drogowego w Międzyrzecu Podlaskim, gmina Biała Podlaska
i Międzyrzec Podlaski – 193 szt. drzew o łącznej masie 330,60 m3

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska 11.10.2012

UPUBLICZNIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Treść ogłoszenia.


Biała Podlaska 12.10.2012

ZAWIADOMIENIE

 Treść zawiadomienia.

 

Scroll to Top