Przegląd Teatrów „W świecie niepełności” – zaproszenie

Informujemy, że Przegląd Teatrów „W świecie niepełności” odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r.  od godz. 10.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu  ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń.

Organizatorem Przeglądu Teatrów „W świecie niepełności” jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu.

W Przeglądzie Teatrów mogą wziąć udział:

  1. Zespoły Teatralne oraz grupy teatralno – muzyczne składające się z osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i sprawnych. /w grupie teatralnej musi występować co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością/
  2. W Przeglądzie mogą prezentować swoją twórczość uczniowie i uczestnicy grup teatralnych, teatralno-muzycznych i muzycznych ze Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Szkół Średnich, Zawodowych i grupy pochodzące z Warsztatów Terapii Zajęciowych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Szkół Specjalnych, Teatrów osób niepełnosprawnych, jednostek pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz samodzielni artyści.
  3. W przeglądzie mogą być prezentowane przedstawienia w każdej formie teatralnej, muzycznej i tanecznej.

Kontakt

domkulturywkodniu@wp.pl

Tel. GCKSiT 83 375 41 37

Szczegółowych informacji udziela muzykoterapeuta i dyrektor Domu Kultury w Kodniu Piotr Skolimowski 605 070 074.

Scroll to Top