Przejścia graniczne

Przejścia graniczne na terenie Powiatu bialskiego

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje sześć drogowych , cztery kolejowe i dwa lotnicze przejścia graniczne o charakterze międzynarodowym, którymi w imieniu wojewody lubelskiego zarządza Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

Na granicy z Białorusią w obszarze terytorialnym powiatu bialskiego funkcjonuje jedno kolejowe i trzy drogowe przejścia graniczne. Są to przejścia rangi międzynarodowej o znaczącej roli w obsłudze ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski.
Do przejść tych należą:

Przejście kolejowe:

  • Terespol-Brześć – zlokalizowane w korytarzu II Berlin- Kunowice- Poznań- Warszawa- Terespol- Mińsk- Moskwa czynne całą dobę dla międzynarodowego ruchu osobowego, towarowego i uproszczonego ruchu granicznego.

Przejścia drogowe:

  • Kukuryki-Kozłowicze – przejście czynne całą dobę dla międzynarodowego ruchu towarowego.
    Przejście graniczne wybudowane w 1984 roku dla odciążenia Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu. W 1999 roku rozszerzony został zasięg terytorialny przejścia w Kukurykach o Terminal Samochodowy w Koroszczynie. Stare przejście łączy z terminalem droga celna o długości około 5 km. Łączna powierzchnia terminalu wynosi 46,46 ha, w tym część budżetowa 20,51 ha. Przepustowość przejścia wynosi 4000 pojazdów na dobę.
  • Drogowe Przejście Graniczne w Terespolu przekazane zostało do eksploatacji w 1972r. Obsługuje ruch osobowy. Przepustowość przejścia wynosi 2700 środków transportu osobowego na dobę.
  • Drogowe Przejście Graniczne w Sławatyczach otwarte zostało w dniu 21.01.1995r. Zgodnie z ustaleniami ze stroną białoruską dokonywane są tu wspólne odprawy graniczne na obu kierunkach ruchu. Po stronie białoruskiej brak jest obiektów drogowego przejścia granicznego. Przejście posiada 14 pasów odpraw.
    Jego przepustowość wynosi 2000 środków transportu osobowego na dobę.

Ruch graniczny

W 2014 roku liczba podróżnych przekraczających granicę powiatu bialskiego z Białorusią (w obie strony) wyniosła ponad 4,2 mln osób. Dużą aktywność podróżnych przekraczających granicę widać szczególnie w II półroczu 2014 roku. W stosunku do I półrocza ruch na granicy wzrósł o 18 %.

W analizowanym roku granicę /w obie strony/ przekroczyło ponad 1,2 mln samochodów osobowych, ponad 562 tys. samochodów ciężarowych i 34,6 tys. autokarów oraz ok. 4,4 tys. pociągów osobowych, a także 9,3 tys. pociągów towarowych.

Szczegółowe dane na temat ruchu granicznego podróżnych i środków transportu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p. Wyszczególnienie Lata Kukuryki Sławatycze Terespol
drogowe
Terespol
kolejowe
Ogółem
I
Ruch osobowy
(w obie strony)
1 Liczba podróżnych przekraczających granicę 2010 424 807 376 757 2 120 889 496 319 3 418 772
2012 558 443 653 571 2 297 404 745 809 4 255 227
2013 580 220 684 002 2 333 173 667 459 4 264854
2014 562 630 716 741 2 440 454 499 441 4 219 266
II Ruch środków transportu
(pojazdy przekraczające granicę w obie strony)
1 samochody osobowe 2010 4 302 637 1 112 190 1 414 831
2012 370 740 953 244 1 323 984
2013 385 266 892 189 1 277 455
2014 61 381 334 844 634 1 226 029

2 samochody ciężarowe 2010 398 020 453 398 473
2012 524 825 103 524 928
2013 550 359 6 831 121 557 311
2014 539 578 22 508 26 562 112

3 autokary 2010 1 16 334 16 335
2012 1 2 26 410 26 413
2013 35 31 199 31 234
2014 367 34 292 34 659

4 pociągi osobowe 2010 4 783 4 783
2012 4 692 4 692
2013 4 824 4 824
2014 4 414 4 414

5 pociągi towarowe
2010 10 621 10 621
2012 10 629 10 629
2013 9 550 9 550
2014 9 329 9 329

Źródło danych: Strony internetowe Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Przewiń do góry