Przydatne Adresy Stron Internetowych

Przydatne Adresy Stron Internetowych

 Ministerstwo Sportu i Turystyki  http://www.msport.gov.pl/
 Portal Organizacji Pozarządowych  http://www.ngo.pl/
 Informacja o funduszach dla organizacji pozarządowych  http://www.fundusze.ngo.pl/
 Fundusz Współpracy  http://www.cofund.org.pl/
 Fundacja im. Stefana Batorego  http://www.batory.org.pl/
 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  http://www.frdl.org.pl/
 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  http://www.frso.pl/
 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej  http://www.ukie.gov.pl/
 Polskie Regiony w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej  http://www.regiony.nck.pl/
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  http://www.pcyf.org.pl/
 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Europejską  http://www.icimss.edu.pl/
 Strona umożliwiająca nawiązanie partnerskich kontaktów ze szkołami i nauczycielami na całym świecie  http://www.globalgateway.org.uk/
 Fundusz dla Kobiet  http://www.mamacash.nl/
 Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych – OŚKA  http://www.oska.org.pl/
 Strona Ambasady Holenderskiej – program „Marta”  http://www.nlembassy.pl/
 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  http://www.visegradfund.org/
 Program Młodzież  http://www.youth.org.pl/
 Fundacja Wspomagania Wsi  http://www.fww.org.pl/
 Program Leonardo da Vinci  http://www.leonardo.org.pl/
 Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  http://www.bezrobocie.org.pl/
 Związek Transgraniczny Euroregion BUG  http://www.euroregionbug.lubelskie.pl/
 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  http://www.lubelskie.pl/
 Witryna wiejska – aktywna wieś  http://www.witrynawiejska.org.pl/
 Wspólny Sekretariat Techniczny Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE  http://www.wwpwp.gov.pl/
 Program Sasiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG  http://www.interreg.gov.pl/
 Ośrodek Innowacji NOT w Białej Podlaskiej  http://biala-podlaska.not.org.pl/
Scroll to Top