"przySMAKI POGRANICZA"

   

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 1 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „przySMAKI POGRANICZA”. Uzyskana na realizację projektu kwota pomocy wynosi 36 579,25 zł. Projekt realizowany będzie w okresie: kwiecień-listopad 2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego w powiecie bialskim poprzez zorganizowanie imprezy promującej tradycje kulinarne regionu przygranicznego. Głównym punktem projektu jest zaplanowana na dzień 29 czerwca 2014 r. w ECKiW w Roskoszy otwarta impreza plenerowa z wystawą kulinarną i konkursem na najlepszą potrawę regionalną. Zwienczeniem działań projektowych będzie przewodnik kulinarny „przySMAKI POGRANICZA” z przepisami na tradycyjne potrawy regionalne i „mapą smaków”.

Scroll to Top