przyznano nagrody kulturalne

Uchwałą Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 maja przyznano doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury. Otrzymali je: Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” z Drelowa, Zespół „Podlasianki” z Rokitna oraz Kazimierz Kusznierow. Nagrody powiatu bialskiego są wręczane od 2009 r. na wniosek podmiotów uprawnionych po ocenie kandydatur przez Komisję Konkursową. W tym roku wpłynęło aż 25 wniosków.

 

Uzasadnienie przyznania:

Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” z Drelowa

Dziedzina: twórczość artystyczna, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury

Uzasadnienie: Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” działa w Drelowie od 1985 r. W tym roku obchodzi jubileusz XXX-lecia działalności. Powstał z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Drelowie, inicjując swoje występy na Przeglądzie Form Artystycznych Kół Gospodyń Wielkich w Międzyrzecu Podlaskim. Zespół przyjął nazwę „Bagnoszki”, od powstałej w połowie XVI w. nazwy grupy etnicznej, zamieszkującej region zwany Bagnosze, obejmujący 18 wsi, obecnie znajdujących się w wielkości w gminie Drelów. Obecnie Zespół działa w składzie 6-osobowym. Zespół reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny oraz dba o zachowanie autentycznego języka regionalnego. Członkinie zespołu gromadzą i wykonują ns scenie pieśni ludowe, głównie znane z przekazów matek i babek. W swoim repertuarze posiada ponad 60 autentycznych pieśni zaczerpniętych z folkloru ziemi południowego Podlasia. Obejmuje on głównie kilkadziesiąt ludowych pieśni miłosnych, zalotnych, weselnych, religijnych i dożynkowych. Atutem tego zespołu jest również, poza oryginalnym repertuarem i wysokim kunsztem artystycznym, regionalny strój wyróżniający się spośród innych grup podlaskich. Propagowanie tradycyjnego ubioru zespołów ludowych przyczyniło się do zaproszenia zespołu na konferencję poświęconą tematowi „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Lubelszczyzny” organizowanej pod honorowym patronatem starosty bialskiego i prezydenta miasta Biała Podlaska. Zespół w Planie Odnowy Miejscowości Drelów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Drelów, jako jedyny zespół folklorystyczny z terenu gminy, został uznany za dziedzictwo kulturowe gminy. Został także uwzględniony w strategii rozwoju turystyki w regionie Biała Podlaska na lata 2009-2020. Zespół współpracuje z Gminnym Centrum Kultury w Drelowie oraz samorządem gminy Drelów. Jest współanimatorem życia kulturalnego Drelowa. Bagnoszki były m.in. członkiem zespołu partnerskiego ds. rekonstrukcji, który miał zaszczyt być współorganizatorem Wielkiej Rekonstrukcji Męczeństwa Unitów Drelowskich, mającej premierę 30 marca 2014 r. w Drelowie. Podczas wieloletniej działalności artystycznej zespół oprócz licznych występów na imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wielokrotnie brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, zajmując czołowe miejsca, a także na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolędniczych, Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi, Ponadpowiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnej – „Kolembrody”, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych oraz biesiadnych spotkaniach podsumowujących pracę rolników. Zespół kultywuje także regionalne tradycje i obyczaje. Co roku uświetnia swoim występem dni Drelowa oraz Dożynki gminne oraz niejednokrotnie dożynki powiatowe i gościnie dożynki i imprezy okolicznościowe okolicznych gmin powiatu bialskiego. Zespół wielokrotnie był tematem publikacji prasowych i wydawniczych m.in. w prasie regionalnej, radio, podlaskich portalach internetowych, w Mini Przewodniku – Mapa z Podedwórza… na Polesie, Biuletynie Sejmik 2002, Kultura Ludowa.pl, Kwartalniku Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Twórczość ludowa” oraz Roczniku międzyrzeckim. Ponadto zgromadził wiele nagród i wyróżnień. Zespół Śpiewaczy „Bagnoszki” jest wizytówką gminy Drelów i jednym z ambasadorów kultury ludowej powiatu bialskiego. Doceniamy jest przez mieszkańców powiatu bialskiego, przede wszystkim gminy Drelów, za dotychczasową twórczość artystyczną i konsekwentne, przez 30 lat, popularyzowanie działalności zespołów ludowych, z których dzisiaj biorą przykład inne zespoły ludowe i młodzież kultywująca tradycje regionalne oraz za upowszechnienie kultury, głównie podlaskiej piosenki regionalnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ocalając ją od zapomnienia.

 

Zespół „Podlasianki”

Dziedzina: Twórczość artystyczna

Uzasadnienie: W miesiącu maju 1985 r., powstał zespół śpiewaczy „Podlasianki” liczący 15 pań. Po raz pierwszy „Podlasianki” wystąpiły w dniu 15 lipca 1985 roku na Sejmiku Kultury połączonym ze „Świętem Młodości” w Olsztynie, gdzie zajęły I miejsce i otrzymały puchar przechodni. „Podlasianki” występują chętnie na wszystkich imprezach gminnych i powiatowych. Biorą udział w cyklicznych imprezach takich jak „Tradycje Wielkanocne”, „Kolędowanie”, „Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów”, „Dożynki Powiatowe”, „Dożynki Parafialne”, „Dzień Sołtysa” i wielu innych spotkaniach organizowanych przez Gminną Instytucję Kultury, a także czynnie uczestniczą podczas różnych świąt kościelnych. W ciągu roku zespół „Podlasianki” bierze udział w około piętnastu imprezach na terenie całego powiatu. W ostatnich latach „Podlasianki” otrzymały: wyróżnienie na „XVII Festiwalu Pieśni Maryjnej” w Leśnej Podlaskiej w 2012 r., II miejsce na konkursie „Pieśni Biesiadnej” w Roskoszy w 2013 r., wyróżnienie na „IX Powiatowych Spotkaniach z Pieśnią Maryjną” w Kodniu w 2013 r., III miejsce w konkursie „ Pieśni Biesiadnej” na III Bialskim Festiwalu Sękaczy w Roskoszy. Panie z zespołu biorą czynny udział w przygotowaniach wieńców dożynkowych, które kilkakrotnie otrzymały wyróżnienia. W 2012 roku powstał film „Pratulin” o męczeństwie unitów, w którym brał udział zespół „Podlasianki” śpiewając kilka pieśni, w tym napisaną na potrzeby filmu przez kierownik zespołu „Balladę o męczeństwie Unitów”, będącą obecnie akcentem promującym region. Piosenki wykonywane przez zespół w większości są pisane przez członkinie.

 

Kazimierz Kusznierow

Dziedzina: teatr

Od 35 lat prowadzi teatr obrzędowy „Czeladońka” przy Wiejskim Domu Kultury w Lubence, z którym uczestniczył w wielu przeglądach i festiwalach na terenie kraju m.in. w Tarnogrodzie, Płocku, Warszawie, Łomży, Krasnymstawie, Lublinie i wielu innych miastach i wsiach, dając około 300 występów. Autor scenariuszy teatralnych i wierszy. Współautor książki „Kaczeby”, do której napisał tekst. Książka została uznana za najlepszą książkę fotograficzną świata w 71 edycji amerykańskiego konkursu Pictures of the Year International.

 

Nagrody będą wręczone w terminie późniejszym. Laureaci zostaną o tym poinformowani.

Scroll to Top