Przyznano stypendia sportowe na 2020

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 194/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. przyznał  stypendia sportowe 21 w zawodnikom. Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

 wykaz stypendystów

Scroll to Top