Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:
S.525.11.2019.AJ
Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: Organizacja wydarzenia kulturalnego Noc świętojańska u Kraszewskich”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Termin realizacji zadania: od 1.06. 2019 r. do 15.07.2019 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2636 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Scroll to Top