Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zamieszczona zostaje poniższa oferta:

S.525.1.2020.EG

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Bialska Liga Szachowa X edycja”

Nazwa oferenta: Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy w Międzyrzecu Podlaskim

Termin realizacji zadania: od 11.01.2020 r. do 05.04.2020 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2580 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Scroll to Top