Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.3.2022.KW

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  Kultura fizyczna i sport .

Tytuł zadania publicznego: „Trenujemy mistrzów karate Kyokushin”.

Nazwa oferenta: Klub Karate Kyokushin w Zalesiu.

Termin realizacji zadania:  od 01.10.2022 r. do 19.12.2022 r. 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 12 września 2022 r.

Oferta

Scroll to Top