Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) zamieszczona zostaje poniższa oferta: S.525.9.2023.KW

Sfera zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  Turystyka i krajoznawstwo.

Tytuł zadania publicznego: Nieodkryty Powiat Bialski.

Nazwa oferenta: Fundacja Fucco 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15

Termin realizacji zadania:  20.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl  w terminie do dnia 12 października 2023 r.

Oferta

Scroll to Top