Rachunek Bankowy

Rachunek Bankowy

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz  
Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Santander Bank Polska S.A.

86 1090 2590 0000 0001 4386 2835

Scroll to Top