Rodzinne Domy Dziecka

[accordion]

[acc_item title=”Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach”]

Adres:
21-351 Tłuścieć
Żabce 15
Telefon/Faks:
83 373 33 04

Podmiot prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Dyrektor domu: Edyta Wojtasińska
Placówka zapewnia całodobową opiekę 14 wychowankom, których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej

[/acc_item]

[acc_item title=”Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bohukałach”]

Adres:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Towarzystwa
„Nasz Dom” w Bohukałach
21-507 Bohukały
Telefon:
83 376 17 01

Podmiot prowadzący:
Towarzystwo ” Nasz Dom ”
Dyrektor domu: Beata Daniluk
Placówka zapewnia całodobową opiekę 9 wychowankom, których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej

[/acc_item]

[acc_item title=”Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Bohukałach”]

Adres:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Towarzystwa
„Nasz Dom” w Bohukałach
21-507 Bohukały
Telefon:
83 376 17 72

Podmiot prowadzący:
Towarzystwo „Nasz. Dom”
Dyrektor domu: Iwona Maj
Placówka zapewnia całodobową opiekę 9 wychowankom, których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej

[/acc_item]

[/accordion]

Scroll to Top