rozpoczęty nabór do turniejów BRD i motoryzacyjnego

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej,  Urzędem Miasta w Białej Podlaskiej, Oddziałem Zamiejscowym Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej i Automobilklubem Bialskim jest współorganizatorem Eliminacji Rejonowych XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych  oraz Eliminacji Rejonowych  XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy dotyczącej ruchu drogowego i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej poprzez:
1)  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2)  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3)  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4) popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Wszystkie ww. placówki oświatowe mogą zgłaszać swoje drużyny do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Pisemne zgłoszenia drużyn – reprezentacji poszczególnych szkół należy  przesłać do dnia   19  kwietnia 2016r. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej: na nr faksu 83 344-82-94 (w godz. 7.30 – 15.30) lub przekazywać osobiście w godz. 7.30 – 15.00 do WRD KMP w Białej Podlaskiej ul. Pl. Wojska Polskiego 23.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z policjantami WRD KMP w Białej Podlaskiej:

podinspektor. Artur Ostropolski  83 344 81 39

komisarz.       Andrzej Zając         83 344 82 35

            Regulamin poszczególnych turniejów, wraz z kompletem dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej: http://www.pzm.pl/Turnieje_BRD_i_Motoryzacyjny

Informujemy o terminach turniejów:

22 kwietnia 2016r. – odbędą się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im.1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34

26 kwietnia 2016r. – odbędą się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych w Gimnazjum im. Cypriana Norwida
w Konstantynowie, ul. Nowa 2

30 kwietnia 2016 r. – odbędą się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w siedzibie WORD Biała Podlaska,
ul. Orzechowa 60

rejestracja drużyn godz. 9:30

 

 

 

Scroll to Top