Zaczęliśmy zapisy uczestników biegu ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Dołącz do tysięcy biegaczy i uczcij pamięć

Żołnierzy Wyklętych biegnąc Tropem Wilczym!

Co?

Bieg honorowy na dystansie 1963 m w Międzyrzecu Podlaskim

Gdzie?

Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30

Kiedy?

4 marca 2018 (niedziela)

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim

Zapisy:

Uczestnicy biegu są zapisywani imiennie. Zapisy są prowadzone  w formie zgłoszenia telefonicznego na numer 83 371 20 15 do wyczerpania limitu. Limit uczestników biegu to 220 osób. O zapisaniu decyduje kolejność zgłoszeń.UWAGA! Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne!

Regulamin biegu:

I. CEL IMPREZY:

 1. Przekazanie treści historycznej i popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Popularyzacja biegów masowych.

II. ORGANIZATOR BIEGU:

 1. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej .
 2. Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim.

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. 4 marca 2018 r. (niedziela) start wspólny o godz. 12:20 w Międzyrzecu Podlaskim,
  ul. Kościelna ( przy muralu Żołnierzy Wyklętych).
 2. Długość trasy 1963 m.
 3. Bieg odbędzie się ulicami: Kościelna, Piłsudskiego, Wiejska, Sienkiewicza, Warszawska.
 4. Przewidywany czas biegu do 45 min.

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW:

 1. Uczestnicy biegu są zapisywani imiennie. Nie przewiduje się kategorii wiekowych. W biegu mogą uczestniczyć wszyscy zdolni do przebiegnięcia tego dystansu: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Mile widziane rodziny.
 2. Limit uczestników biegu to 220 osób.
 3. Zapisy są prowadzone w formie zgłoszenia telefonicznego na numer 83 371 20 15 do wyczerpania limitu.
 4. Organizator zapewnia wszystkim zapisanym uczestnikom pakiety startowe (koszulka, medal, materiały promocyjne, torba).
 5. Osobom, które wyrażą chęć uczestnictwa w biegu ponad ustalony limit, organizator nie zapewnia pakietów startowych.

V. ROZSTRZYGNIECIE BIEGU I NAGRODY:

 1. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją.
 2. Organizator nie przewiduje przyznania nagród za I, II i III miejsce, ponieważ wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale i koszulki.

VI.  PROGRAM BIEGU:
Plan minutowy:
godz. 10:30 – otwarcie Biura Zawodów przy ul. Warszawskiej 30 ( obiekty Zespołu Szkół Technicznych)
godz. 10:30-12.00 –  Akcja „Namioty wyklętych” ( wystawa, projekcja filmu) weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.
godz. 12:15 – powitanie zawodników, oficjalne rozpoczęcie biegu ( ul. Kościelna przy muralu Żołnierzy „Wyklętych”)
godz. 12.20  – start uczestników biegu honorowego na 1963 m
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE|:

 1. Organizator zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej nr 1027127815.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania ostrożności i stosowania się do kierujących ruchem służb i wolontariuszy w trakcie przebiegana zamkniętymi pasami ruchu drogowego.
 4. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
 5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 
 Dowiedz się więcej i kliknij plakat poniżej


 

Scroll to Top