Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze Powiatu Bialskiego i Regionu Brzeskiego

Projekt:

„Rozwój współpracy transgranicznej na obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego”

Realizowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania:

Wsparcie obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013

Partner wiodący: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – Powiat Bialski

Partner: Rejonowa Rada Deputowanych w Brześciu

Cele projektu:

  • Budowa wzajemnych i przyjaznych relacji pomiędzy podmiotami z Polski iBiałorusi (szczególnie z obszaru powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego) oraz promocja pozytywnego wizerunku Polski w środowiskach samorządowców białoruskich i przedstawicieli władzy lokalnej oraz przyszłych liderów społecznych.
  • Bezpośrednim celem projektu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej w grupie 40 samorządowców i przedstawicieli władzy lokalnej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego oraz 30 uczniów bialskich i brzeskich szkół i podniesienie poziomu wiedzy nt. możliwości współpracy transgranicznej wśród 70 uczestników projektu z Polski i Białorusi.

Działania w projekcie:

– Wymiana uczniów i liderów młodzieżowych na Białorusi:

8 – 11.07.2013 (4 dni);

– Wymiana samorządowców i przedstawicieli władz lokalnych na Białorusi:

1 – 3.08.2013 (3 dni);

– Wymiana samorządowców i przedstawicieli władz lokalnych w Polsce:

9 – 11.08.2013 (3 dni);

– Wymiana uczniów i liderów młodzieżowych w Polsce:

27 – 30.08.2013 (4 dni);

– Konkurs nt. współpracy polsko-białoruskiej;

– Opracowanie prezentacji i filmu nt. współpracy polsko-białoruskiej w powiecie bialskim i rejonie  brzeskim;

– Konferencja podsumowująca projekt.

Uczestnicy projektu:

  • 30 uczniów brzeskich i bialskich szkół (po 15 z każdego kraju);
  • 40 samorządowców i przedstawicieli władzy lokalnej rejonu brzeskiego i powiatu bialskiego (po 20 z każdego kraju).

Rezultaty projektu:

  • zwiększenie wiedzy nt. korzyści ze współpracy polsko-białoruskiej 30 uczniów brzeskich i bialskich szkół oraz 40 samorządowców i przedstawicieli władzy lokalnej rejonu brzeskiego i powiatu bialskiego;
  • organizacja 2 wymian przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego;
  • 1 konkurs nt. współpracy międzynarodowej w obszarze powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego oraz zasad działalności władzy lokalnej na tym terenie Polski i Białorusi;
  • organizacja 64 godz. szkoleń z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • 1 prezentacja przetłumaczona na 2 języki nt. współpracy transgranicznej na terenie powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego;
  • 1 film nt. współpracy transgranicznej na terenie powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego.

Budżet projektu:

Koszt całkowity projektu:    131 980,00 zł (100 %)

Dofinansowanie z MSZ:      102 580,00 zł (77,72 %)

Wkład własny powiatu:         29 400,00 zł (22,28 %)

Scroll to Top