„Salonik 50+”

Saloniki 50+

Saloniki 50+W ramach „Saloniku 50+” 9 czerwca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu około 30 osób uczestniczyło w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Ewą Tymoszuk. Na spotkaniu poruszane były kwestie związane ze sprzedażą bezpośrednią, tzw. pokazy. Mowa była o  prawach, jakie przysługują konsumentom w przypadku rezygnacji z dokonanego na takich pokazach zakupu. Ponadto omawiane były prawa i obowiązki sprzedawców w sytuacji sprzedaży swoich usług poza lokalem przedsiębiorstwa.

Saloniki 50+Spotkanie przygotowane zostało w ramach prowadzonej edukacji konsumenckiej, do której Rzecznik zachęca również inne ośrodki naszego powiatu.

Kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Więcej informacji pod nr telefonu 83 3511367, email: prk@powiatbialski.pl

Scroll to Top