SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim  Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 2-4
  21-560 Międzyrzec Podlaski

  Centrala 083-371-20-01
  Sekretariat: 083-371-40-11 
  (Telefon/ i Faks)


Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim  NIP: 538-159-43-57
  REGON:
000584484
  BS Międzyrzec Podlaski
 
80390006-455-3000-10

  Email: spzozmc@spzozmc.pl

  Strona domowa KMP w Białej Podlaskiej:http://spzozmc.pl/

 

Informacje Ogólne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje specjalistyczne świadczenia zdrowotne dla ponad 38 tys. mieszkańców Powiatu bialskiego, w tym głównie dla ludności Miasta Międzyrzec Podlaski, Gminy Międzyrzec Podlaski i Gminy Drelów.
W strukturze organizacyjnej zakładu funkcjonują:

 • Szpital Powiatowy
 • Przychodnia Specjalistyczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Rehabilitacji

W codziennej pracy załoga międzyrzeckiego SP ZOZ kieruje się Misją – „zapewnienia świadczeń o najwyższej jakości w zdrowiu i chorobie od narodzin po kresu życia czas”
SP ZOZ w Międzyrzecu posiada statut zakładu akredytowanego, w maju 2001 roku otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Nr 2001/8 nadany przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Szpital

Szpital Powiatowy – 120 łóżkowy przy ul. Staromiejskiej 20 zapewnia specjalistyczne świadczenia stacjonarne w systemie dziennym i całodobowym w zakresie opieki krótko i długoterminowej w następujących oddziałach:

 • Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 • Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej,
 • Oddziale Dziecięco – Rehabilitacyjnym,
 • Oddziale Położniczo – Ginekologicznym,
 • Oddziale Noworodkowym zorganizowanym w systemie rooming- In,
 • Oddziale Rehabilitacji dla dorosłych ˇ Pododdziale dla przewlekle chorych

W szpitalu funkcjonuje 2 – łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Izba Przyjęć wyposażona w sprzęt i aparaturę medyczną do udzielania szybkiej i skutecznej pomocy medycznej w stanach nagłych, 3 – stanowiskowa sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w strukturze Oddziału Wewnętrznego.
Oddziały Zabiegowe dysponują nowoczesnym, wyposażonym i oddanym do użytku w 2001r Blokiem Operacyjnym dostosowanym do wykonywania zabiegów techniką tradycyjną i laparoskopową.
W oddziałach szpitalnych pracuje 20 lekarzy specjalistów II i I stopnia różnych dziedzin medycyny.
Baza techniczna i socjalna oraz warunki pobytu oceniane są przez pacjentów w ramach prowadzonych badań ankietowych satysfakcji jako dobre i bardzo dobre. Pacjenci przebywają w salach kilku łóżkowych / 1, 2, max 5/, mają zapewnioną łączność telefoniczną, dostęp do mediów, swobodny kontakt z rodziną, opiekę duszpasterską, Prawa Pacjenta. 
Zakłady diagnostyki medycznej; laboratoryjnej i obrazowej zlokalizowane w kompleksie szpitalnym przy ul. Staromiejskiej 20 zapewniają pełny i wieloprofilowy zakres diagnostyki dla potrzeb lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego.

Przychodnia specjalistyczna

Przychodnia Specjalistyczna zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 38, posiada następujące poradnie: 

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, 
 • Poradnia Otolaryngologiczna, 
 • Poradnia Neurologiczna, 
 • Poradnia Medycyny Pracy, 
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych, 
 • Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna 
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 

Poradnie prowadzone są przez lekarzy specjalistów poszczególnych dziedzin medycyny, przyjęcia pacjentów odbywają się codziennie.

Laboratorium

Laboratorium Centralne wyposażone w aparaturę komputerową nowej generacji gwarantuje szybką i wiarygodną diagnostykę, wykonuje badania z zastosowaniem nowych technologii w Pracowniach: 

 • Biochemicznej, 
 • Hematologicznej, 
 • Serologicznej, 
 • Bakteriologii, 
 • Cytologii i Endokrynologii. 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zapewnia dostępność w systemie całodobowym.

Diagnostyka obrazowa

Pracownia rentgenowska wyposażona w aparat Japońskiej firmy Shimadzu wykonuje zdjęcia kostne, zdjęcia tkanek miękkich, badania kontrastowe. Pracownia rtg pracuje w systemie całodobowym.
W Pracowni ultrasonograficznej wykonujemy badania: 

 • usg tarczycy, 
 • jamy brzusznej, 
 • tkanek miękkich, 
 • sutków, 
 • narządu rodnego, 
 • ciąży, 
 • gruczołu krokowego.

z zastosowanie aparatury Simensa i ALOKA z systemem Dopplera.

W Pracowni badań endoskopowych wyposażonej w gastrofiberoskopy i rektoskopy firmy Olimpus wykonywane są badania endoskopowe przewodu pokarmowego dla pacjentów hospitalizowanych i kierowanych ambulatoryjnie.

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji zorganizowany w nowododanej inwestycji dostosowany jest do obsługi pacjentów niepełnosprawnych. W Pracowniach Kinezyterapii, Fizykoterapii i Hydroterapii wykonywany jest szeroki wachlarz zabiegów z zastosowaniem prądów niskiej częstotliwości, pola elektromagnetycznego, ciepła, zimna, promieni lasera jak również gimnastyki leczniczej, korekcyjnej, masażu ręcznego i wodnego.

Scroll to Top