Sanktuaria

Sanktuaria

Sanktuaria Maryjne

Santuaria Prawosławne


Sanktuarium Maryjne w Kodniu

Sanktuarium maryjne w Kodniu Sanktuarium w Kodniu słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej de Guadelupe, który został wykradziony przez Mikołaja Sapiehę z kaplicy papieskiej. Wizerunek Madonny przywędrował do Kodnia w 1631 r. Obecnie umieszczony jest w ołtarzu głównym późnorenesansowej świątyni p. w. św. Anny, o rozbudowanej barokowej fasadzie. Wnętrze jej zdobią ciekawe sztukaterie sklepienne formowane w geometryczne wzory. Przy kościele znajduje się klasztor O. Oblatów, którzy opiekują się obrazem od lat 20 – tych XX wieku. Opodal rozciąga się teren dawnej siedziby Sapiehów, z którego zachowała się gotycko – renesansowa cerkiew zamkowa, ob. kościół p.w. św. Ducha, ruiny zamku, dawny arsenał, na którym wzniesiono ołtarz polowy, ślady obwałowań i fos. W zespole zamkowym, wśród drzew parkowych umieszczono pełne ekspresyjnej wymowy drewniane rzeźby drogi krzyżowej. Na północnym krańcu Kodnia znajduje się „Placencja”, rezydencja Sapiehów ukształtowana w XVIII w. w duch barokowo – klasycystycznym.

Na początek strony


Sanktuarium Leśniańskie Leśna Podlaska

Sanktuarium leśniańskie słynie z cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Leśniańską. Znajduje się on w ołtarzu barokowego kościoła parafialnego zbudowanego przez O. Paulinów w XVIII. Z kościołem połączony jest klasztor paulinów – opiekunów sanktuarium. Zespół klasztorny został skasowany przez carat w 1864r, a w 1875r. zamieniony na prawosławny. W miejscu, w którym ukazała się wiernym – unitom podlaskim Matka Boża, w 1718 r. została wzniesiona murowana kaplica.

Na początek strony


Sankturium Męczenników Podlaskich w Pratulinie Pratulin

Nowe sanktuarium podlaskie w Pratulinie jednoczy katolików i unitów. W 1874 r. bohaterscy mieszkańcy Pratulina stający w obronie swej wiary zamordowani zostali przez oddział Kozaków. Męczenników pratulińskich pochowano na cmentarzu za wsią, obecnie ich prochy umieszczone są w Kościele parafialnym. Jan Paweł II beatyfikował ich w 1998 r.

Na początek strony


Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach Kostomłoty

W Sanktuarium Unitów Podlaskich w Kostomłotach modlą się wierni obrządku bizantyjsko – słowiańskiego, utworzonej w latach 20 – tych XX wieku parafii neounickiej. Istnieje tu Centrum Ekumeniczne organizujące co roku spotkania młodzieży

Na początek strony


Klasztor prawosławny w Jabłecznej Sanktuarium w Jabłecznej

Prawosławni wierni, szczególnie liczni w dzień św. Onufrego, podążają do monastyry w Jabłecznej, ważnego ośrodka kultu prawosławnego w Polsce. Już w XV w. istniał tu męski klasztor prawosławny, który w XIX w. przeobrażony został w rozległe założenia krajobrazowe. Najcenniejsze, znajdujące się w kompleksie budynków klasztornych, obiekty to XIX – wieczna klasycystyczna cerkiew z bogatym ikonostasem i drewniane kaplice p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Ducha.

Na początek strony

Scroll to Top