sesja Rady Powiatu w Piszczacu

XIX Sesja Rady Powiatu tym razem odbyła się w Urzędzie Gminy w Piszczacu. Podczas posiedzenia, które odbyło się 29 kwietnia rozpatrzono sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2015, oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim, a także sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rodzinnej pieczy zastępczej. Podjęto uchwały w sprawach: ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiego, zmiany uchwały w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego, ustalenia wynagrodzenia Staroście Bialskiemu, a także zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 r.oraz rozpatrzenia skargi na działalność starosty bialskiego.

Starosta bialski zgodnie z obietnicą z ostatniej sesji przedstawił radnym również swój program na najbliższy czas i plany związane funkcjonowaniem samorządu powiatu bialskiego. Treść wystąpienia znajduje się poniżej.

Przemówienie starosty

Podziękowania należą się wójtowi gminy Piszczac Kamilowi Kożuchowskiemu i radnemu powiatowemu, a sekretarzowi gminy Arkadiuszowi Misztalowi za zaproszenie. Wśród gości byli obecni również radni gminy Piszczac i pracownicy UG.

Dzięki uprzejmości MM Projekt Biper TV zapraszamy na relację filmową

Scroll to Top