SIP – Produkty informacyjne

Produkty informacyjne

Mapa zasadnicza
Ewidencja Gruntów i Budynków
Ortofotomapa
Numeryczny Model Terenu
Baza Danych Obiektów Topograficznych 10k

Dane tematyczne: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego; mapa glebowo-rolnicza; mienie, oddziały i jednostki organizacyjne SP; formy ochrony przyrody; tereny zalewowe; siedziby PSP, Policji, OSP; stan środowiska; sieć drogowa; punkty użyteczności publicznej; główne zakłady produkcyjne i przemysłowe; gęstość zaludnienia

Przewiń do góry