Spotkanie grona "Gościńca Bialskiego"

Od 144 numeru „Gościniec Bialski” ma już nową szatę graficzną. Zwiększyła się liczba egzemplarzy, czasopismo jest kolorowe, zmniejszyła się liczba stron, ale za to stało się ono dwutygodnikiem. O ile nie zmienił się wydawca, którym jest ciągle Starostwa Powiatowe w Białej Podlaskiej to zespół redakcyjny uległ zmianie. Nowa szata graficzna, nowe założenia wymagało od współpracowników i składu redakcyjnego spotkania. Stąd też odbyło się ono 6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Rozpoczął je starosta bialski Mariusz Filipiuk: Bardzo mi zależy, aby współpraca z państwem była kontynuowana. Pragnę, aby każdy z was miał możliwość zgłaszania swoich uwag, propozycji, spostrzeżeń. Po to się spotykamy i dzięki temu ta gazeta będzie się rozwijać.
O założeniach, które przyświecają nowej wersji czasopisma samorządowego mówiła Ewa Koziara –redaktor naczelna. Jak stwierdziła: Ma to być normalne pismo – do czytania i dla ludzi. Dwutygodnik ma spowodować, by tematy szybciej dotarły do mieszkańców. Nie tylko relacje mają się ukazywać, ale w pisaniu ma nam przyświecać podejście problemowe – co z tego dla mieszkańca będzie wynikać. Są ważne tematy, które należy poruszać, jak np. inwestycje, promowanie przedsiębiorczości, rynek pracy, ale też kultura, historia, oświata.
Podczas spotkania był czas na dyskusję: zgłaszano uwagi techniczne – m.in. większe zdjęcia, przystępniejsza czcionka, umiejscawianie wydarzenia, wzbogacanie materiału w podtytuły. Także dyskutowano o wypracowaniu formy kolportażu, by każdy mieszkaniec zainteresowany tym, co dzieje się w powiecie, mógł mieć swój egzemplarz w domu. Wśród uwag były również odnoszące się do zamieszczanych materiałów: obok relacji z wydarzeń, promocji poszczególnych gmin, interesującego wywiadu, części historycznej, warto, aby pojawił się kalendarz wydarzeń oraz promowano miejsca warte zobaczenia. Uwagi do czasopisma mogą zgłaszać również czytelnicy. W ostatnim numerze pojawił się nawet konkurs z tym związany.
Kolejne spotkanie, już w ścisłym składzie redakcyjnym, zaplanowano za miesiąc.
DSC_0001 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007

Scroll to Top