Spotkanie pod patronatem Starosty Bialskiego

Wczoraj w sali konferencyjnej w pok. 122 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się z inicjatywy starosty bialskiego Mariusza Filipiuka spotkanie z udziałem Pana Edwarda Tomaszuka reprezentującego przedsiębiorstwo Pol-Kres EDWOOD z siedzibą w Białej Podlaskiej, Pana Henryka Gmitruczuka – Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie, Pana Bogdana Najdyhora – Kierownika Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej PGW Wody Polskie oraz Pana Przemysława Bierdzińskiego – Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Przedmiotem rozmów była bardzo trudna sytuacja związana z brakiem opadów i symptomami suszy hydrologicznej. W trosce o interes społeczny i mieszkańców powiatu bialskiego starosta bialski Mariusz Filipiuk podjął się organizacji spotkania pomiędzy ww. Panami, by stworzyć odpowiednią płaszczyznę do ustaleń dotyczących propozycji Pana Tomaszuka, który zasugerował, że na własny koszt przygotuje małe zapory na dwóch ciekach wodnych: rzece Rudka i Danówka. W trakcie spotkania padło wiele ciekawych propozycji rozwiązań problemu małej retencji.
W efekcie uczestnicy spotkania uznali, że ww. propozycję należy doprecyzować, co pozwoli na podjęcie jak najbardziej korzystnej decyzji. W najbliższym czasie najprawdopodobniej odbędzie się kolejne spotkanie pod patronatem starosty bialskiego.

Scroll to Top