Spotkanie pracowników socjalnych powiatu bialskiego

„Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, a nawet zmiany jego sytuacji życiowej, to bardzo trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik służb społecznych może dać nadzieję na godne życie i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań” – mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz podczas konferencji poświęconej powiatowym obchodom Dnia Pracownika Socjalnego.

Spotkanie, które odbyło się 21 listopada w Białej Podlaskiej zgromadziło kadrę kierowniczą służb socjalnych z terenu powiatu: kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu, kierowników warsztatów terapii zajęciowych
i ośrodków wsparcia, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Specjalne podziękowania i życzenia zgromadzonym złożył starosta bialski Mariusz Filipiuk, który podkreślił zaangażowanie i empatię, z jakimi pracownicy służb socjalnych podchodzą do służby na rzecz drugiego człowieka.

W spotkaniu udział wzięli również: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kostka, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Tomasz Andrejuk, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Arkadiusz Maksymiuk oraz radni powiatu bialskiego Agnieszka Jakoniuk i Radosław Sebastianiuk.

Scroll to Top