spotkanie w sprawie kultury

9 grudnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej spotkali się przedstawiciele ośrodków kultury organizacji pozarządowych oraz urzędów z terenu powiatu bialskiego na spotkaniu roboczym. Głównym tematem miał być kalendarz imprez kulturalnych, który będzie przesłany do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz będzie funkcjonował w powiecie bialskim. Jednak poświęcono także czas na omówienie konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, aktualnych zmian w przepisach prawa oraz bieżącej działalności kulturalnej. Po spotkaniu będzie opracowane pismo do zainteresowanych w sprawie imprez o zasięgu co najmniej powiatowym, a współorganizowanych przez powiat bialski.

 

Scroll to Top