spotkanie współpracowników „Gościńca Bialskiego”

W licznym gronie prawie 30 osób odbyło się tradycyjnie już w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej spotkanie współpracowników „Gościńca Bialskiego”. Pismo samorządu powiatu bialskiego wydawane jest już 13 lat. Miesięcznik w nakładzie 1500 egzemplarzy skierowany jest do wszystkim mieszkańców powiatu, ale zainteresowanie czasopismem wyrażają także osoby z całego świata. Miesięcznik dostępny jest bowiem również na stronie internetowej starostwa powiatowego.

3 lutego spotkanie zaczęło się od podziękowań skierowanych przez starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego do osób piszących o aktualnych wydarzeniach, ale także o ciekawostkach historycznych, regionalnych, wybitnych postaciach związanych z naszym terenem. Starosta przybliżył też zgromadzonym plany na najbliższy czas w kwestiach wydawniczych: album poświęcony kulturze i tradycji, wydawnictwo o odrodzonym samorządzie w związku z 25-leciem, strategia rozwoju powiatu na dalsze lata. Przedstawił także możliwości wydawania książek w serii „Biblioteczka Bialska”. Mówił o pracach nad nową monografią powiatu bialskiego. Zaprosił do współpracy i poprosił o wsparcie tych różnorodnych działań. Podziękował także tym, którzy współpracują z innymi redakcjami czasopism lokalnych, choćby „Słowo Podlasia”, „Goniec Terespolski” czy „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”. Mówił o dobrych praktykach w samorządach – wydawania monografii miejscowości, folderów, gazet, a nawet roczników mających charakter popularno-naukowy. Wyraża się to również w partycypacji kosztów pisma samorządowego powiatu bialskiego.

Wszyscy obecni otrzymali podziękowanie w formie dyplomu, jak również aktualne wydawnictwa starostwa, a od wydawcy Drukarni Calamus pamiątki związane z „Gościńcem Bialskim”.

W celu dalszego szlifowania warsztatu dziennikarskiego Istvan Grabowski przedstawił kilka trafnych uwag pomagających w zredagowaniu artykułu. Podczas tej wypowiedzi zrodziły się pomysł, aby przedstawione obserwacje otrzymali wszyscy piszący do „Gościńca Bialskiego”. Wyrażono także intencję rozszerzenia owego wykładu na war sztaty dziennikarsko-fotograficzne dla społecznych współpracowników czasopisma. Zaplanowano, więc kolejne spotkanie na wiosnę tego roku.

Nie mogło zabraknąć wypowiedzi Kazimierza Halczuka, który współpracuje z „Gościńcem” od pierwszego numeru. Zauważył on wzrost liczby materiałów z poszczególnych gmin i aktywność lokalnych autorów. Jak stwierdził „Gościńca” zazdroszczą nam inne powiaty, bo wielokrotnie ich mieszkańcy proszą o egzemplarz.

Po oficjalnej części i tradycyjnym wspólnym zdjęciu jeszcze długo trwała dyskusja w mniejszych grupach, bo redakcja „Gościńca Bialskiego” to ludzie z pasją, którzy ciągle się rozwijają, wymieniając doświadczenia dziennikarskie.

_DSC0005

_DSC0023_DSC0034 dużo sufitu

Scroll to Top