spotkanie założycielskie Koła

1 lutego w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej obyło się spotkanie założycielskie chętnych pracowników tej jednostki do włączenia się w działania podejmowane w ramach Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku. Jej celem jest m.in. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu.

Od początku funkcjonowania powiatu starostwo poprzez różne oddolne inicjatywy wspomaga Polaków, szczególnie za naszą wschodnią granicą. Podejmowane były akcje zbiórek książek, słodyczy, sprzętu, wizyt dzieci i dorosłych, zakup zniczy na groby zmarłych i poległych za wschodnią granicą, uczestniczenie w uroczystościach polonijnych i zapraszanie na przedsięwzięcia powiatowe członków organizacji oraz zespoły polskie działające na Białorusi, Ukrainie, Litwie. Utworzenie Koła nada formalny charakter tej pomocy i ją ułatwi.  Grupa ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej będzie się starać o przyjęcie do Oddziału Siedleckiego tego stowarzyszenia.

Na spotkaniu była obecna Iwona Żelisko, przedstawiciel Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, by podzielić się jak takie koło funkcjonuje na podstawie działań podejmowanych przez te utworzone w lipcu ubiegłego roku w bialskiej uczelni.

Starosta bialski Tadeusz Łazowski stwierdził na spotkaniu, że każdy z nas ma w sobie wrażliwość, by podzielić się z naszymi rodakami nie tylko dobrami materialnymi, ale też dobrami duchowymi – językiem, kulturą, wiarą, gościnnością. Święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Dnia Dziecka itd. dają okazję do wspólnego działania.

Podczas spotkania ukonstytuował się Zarząd przyszłego Koła: Tadeusz Łazowski – przewodniczący, Ludmiła Rypina – zastępca przewodniczącego, Marianna Tumiłowicz – skarbnik, Łukasz Ciołek – sekretarz oraz Małgorzata Raczyńska – członek.

DSC_0636 DSC_0641

Scroll to Top