Starosta bialski w TVP Lublin

Na temat budowy Via Carpatia, z europejskim centrum logistycznym w okolicach Białej Podlaskiej oraz A2 – planów i realizacji rozmawiano podczas debaty telewizyjnej w TVP Lublin. Odbyła się ona 22 lutego w programie „Między Sejmem i Sejmikiem”.  Został do niej zaproszony starosta bialski Tadeusz Łazowski. Pozostałymi gośćmi programu byli Stanisław Żmijan i Jerzy Bielecki posłowie na Sejm RP oraz prof. Henryk Komsta z Politechniki Lubelskiej. Starosta podkreślił, że rozmowy na temat budowy centrum logistycznego oraz A2 prowadzone są od wielu lat. Istotne, żeby te prace ruszyły, gdyż zbyt długo się już o tym tylko rozmawia. Ważne, by postała autostrada do granicy z Białorusią. Służyć to będzie rozwojowi regionu, ale także odciążenia wzmożonego ruchu na tym odcinku drogi. Widać zainteresowanie inwestorów w bazę w Małaszewiczach, jednak jak powiedział starosta – nikt nie przyjdzie z inwestycjami, jeżeli nie będzie sprawnych dróg i infrastruktury. Chce też powiedzieć, że bardzo poważnie gminy do tego podchodzą, szykując miejsca pod przyszłe inwestycje, a szybka autostrada A2 , kolej E20 są osią komunikacyjną, która daje szansę na rozwój.

Materiał można obejrzeć tutaj

Scroll to Top