Starosta na otwarciu ulic w Janowie Podlaskim

Od 10 września mieszkańcy Janowa Podlaskiego mogą się cieszyć oddanymi do użytku nowymi ulicami. Tego dnia uroczyście otwarto i poświęcono ulice: Podborną, Kąpielową oraz Łąkową.

Rolę gospodarzy pełnili wójt gminy Janów Podlaski Jacek Hura z pracownikami urzędu gminy, przewodniczący rady gminy Arkadiusz Podskok wraz z radnymi i oczywiście zebrani mieszkańcy Janowa Podlaskiego. Wśród gości zaproszonych byli: starosta bialski Mariusz Filipiuk, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Tadeusz Łazowski – dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej i powiatowy radny, wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski, Wiesław Harasimiuk – prezes Przedsiębiorstwa Tredrom z Białej Podlaskiej (generalnego wykonawcy inwestycji) wraz z kierownikiem budowy Januszem Harasimiukiem oraz inspektorem nadzoru Eugeniuszem Celińskim.

Wójt odczytał list wojewody z podziękowaniami i gratulacjami. Podziękował mieszkańcom za cierpliwe znoszenie wszelkich niedogodności związanych z budową. Podziękowania złożył także wszystkim zaangażowanym w realizację zadania. Zrobił to również przewodniczący rady gminy.

Swoje gratulacje złożył także starosta bialski, który przy okazji powiedział o włączeniu do planów modernizację drogi powiatowej na odcinku Ossówka – Janów Podlaski. Natomiast Tadeusz Łazowski odczytał list od marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Mieszkańcy w podziękowaniu za nowe drogi, wręczyli władzom gminy i zaproszonym gościom bukiety kwiatów.

Realizacja projektu przebiegła bardzo sprawnie. W jego ramach wykonano roboty drogowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Łączna długość zbudowanych dróg wyniosła 1958,10 mb. Planowany na 15 listopada 2016 r. termin realizacji wynikający z umowy, skrócił się o ponad dwa miesiące.

Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie ok. miliona dwustu dwunastu tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Dróg Powiatowych i Gminnych na lata 2016 – 2019. Koszt całej inwestycji wraz z kosztami towarzyszącymi (dokumentacja, pełnienie nadzoru, podział i wykup działek) wyniósł niecałe trzy miliony zł.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim

Scroll to Top