Starostowie rozmawiali o ASF

Starosta bialski Mariusz Filipiuk spotkał się dziś z włodarzem sąsiedniego powiatu włodawskiego Andrzejem Romańczukiem. Starostom towarzyszył przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki
i Infrastruktury, radny powiatu bialskiego Marek Sulima.

Tematem przewodnim spotkania była wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF), którego ogniska występują w obydwu powiatach. Rozmowa dotyczyła ilości stwierdzonych ognisk, a w rezultacie także liczby ubitych świń. Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że w sytuacji, w której znaleźli się rolnicy ze wschodniej Polski konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków. Za przykład posłużyły Czechy i mechanizmy wprowadzone w związku z pierwszym przypadkiem stwierdzenia choroby ASF u padłego dzika.

Scroll to Top