staże zawodowe w ramach projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”

logo_FE_Program_Regionalny_rgbelka smakuj życie poziom

Ruszyły staże zawodowe dla młodzieży szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski w ramach projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Stażami u firm z powiatu bialskiego zostanie w lipcu i sierpniu objętych 46 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. W sumie przez okres trwania projektu w stażach uczestniczyć ma 92 uczniów i 4 nauczycieli. Dla uczestników projektu jest to szansa na zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych objętych postawią programową nauczania zawodu.  Staże są uzupełniają działania w zakresie programów nauczania w danym zawodzie.

Staże to także wymierne korzyści w postaci zakupionego sprzętu, odzieży roboczej oraz wyposażenia stanowisk pracy. Każdy staż to 150 godzin nauki i pracy, które z pewnością poskutkuje podniesieniem jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie natomiast nabędą doświadczenia tak potrzebnego w przyszłych wyborach zawodowej drogi. Z pewnością odbyty staż posłuży zwiększeniu szans na zatrudnienie po zakończeniu nauki.

Scroll to Top