Strażacka wizyta w Oberhavel

Od 7 do 11 września 2017 roku przedstawiciele powiatu bialskiego przebywali z rewizytą w zaprzyjaźnionym powiecie Oberhavel w Niemczech, gdzie przyjęci zostali przez  niemieckich samorządowców i funkcjonariuszy straży pożarnej oraz OSP.

W imieniu prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, oficjalnej delegacji przewodniczył wiceprezes ZOP OSP, wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Wśród pozostałych przedstawicieli powiatu znaleźli się również: Czesław Pikacz – radny Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Sławomir Wierzbicki – pracownik Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk – były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Przedstawiciele starosty bialskiego reprezentowali powiat m.in. podczas uroczystego spotkania wydanego w kampusie starostwa powiatowego przez starostę powiatu Oberhavel Ludgera Weskampa. Celem wydarzenia było okazanie publicznej wdzięczności strażakom za profesjonalizm i skuteczność w walce ze skutkami nawałnic, które dotknęły powiat Oberhavel.

Na zaproszenie Heinza Rudolpha – komendanta szkoły pożarnej Landesfeuerwehrschule Brandenburg in Eisenhüttenstadt, delegaci odwiedzili uczelnię przygotowującą kadetów do przyszłej służby w straży pożarnej. Oprócz założeń teoretycznych, dotyczących funkcjonowania i przyjętych metod kształcenia kadetów, uczestnikom wizyty przedstawiono również aspekty praktyczne, to jest bazę treningową, sprzęt szkoleniowy oraz wyposażenie specjalistyczne stanowiące podstawę nauki i codziennej praktyki w kampusie akademickim.

Uczestnicy delegacji złożyli również wizytę w Die Integrierte Regionalleitstelle NordOst in Eberswalde (Centrum Zintegrowanego Zarządzania Regionalnego Północno-Wschodniego), które stanowi jedno z pięciu regionalnych centrów usług ratunkowych oraz kontroli pożarowej i katastrof w Brandenburgii. Bialską wizytację przyjął Sven Kobelt – szef NordOst, który przedstawił gościom założenia związane ze sposobem funkcjonowania centrum. Podczas zorganizowanego briefingu wspólnie dzielono się spostrzeżeniami odnośnie do prac wykonywanych przez powiatowe i wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego w Polsce w nawiązaniu do pracy niemieckiego odpowiednika w NordOst. Delegatom zaprezentowano w praktyce metodę działa systemu zintegrowanego oraz umożliwiono jego przetestowanie na wybranych przykładach.

Bialska delegacja obecna była również na jubileuszu powstania młodzieżowej straży pożarnej w Leegebruch, która świętowała 20-lecie swojego powstania. Przygotowanym zawodom strażackim towarzyszyło wiele inspirujących atrakcji, których pokaz stanowił cenne źródło wiedzy, możliwe do  przełożenia w Polsce.

Tego dnia dokonano również inspekcji w dwóch jednostkach straży pożarnej. Zarówno w Hennigsdorf, jak i w Hohen Neuendorf delegację zaznajomiono z codziennymi wyzwaniami, które najczęściej powodują uruchomienie posiadanych sił i środków, oraz z posiadanym wyposażeniem.

Podczas wyjazdu do Niemiec delegacja gościła także na festiwalu dożynkowym Erntedankfest Scheunenviertel w Kremmen. Uczestnicy poznali obrzędy ludowe, typowe dla tego regionu, a także dzielili się ze społecznością lokalną swoją wiedzą na temat form i sposobów kultywowania tej tradycji w Polsce, w miejscowościach, z których pochodzą.

W dniu wyjazdu podsumowano całokształt zrealizowanego programu wizyty w powiecie Oberhavel. Wymieniono się refleksjami odnośnie wzmocnienia więzi łączących dwa powiaty oraz postawiono  kolejne cele do osiągnięcia w ramach prowadzonego projektu partnerskiego. Zwieńczeniem wizyty było przekazanie na ręce Steffana Schönfelda – przewodniczącego związku straży pożarnych Oberhavel grawertonu z podziękowaniami za współpracę przekazanego przez starostę bialskiego Mariusza Filipiuka – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.

W tym samym czasie w zaprzyjaźnionym powiecie przebywała także delegacja miasta Brześć (Białoruś), której przewodniczył Konstantin Jewgieniewicz Szerszunowicz – komendant wojewódzki straży pożarnej. Ponadto, tradycyjnie, obecni podczas wizyty byli przedstawiciele powiatu siedleckiego.

Materiał: Sławomir Wierzbicki

Scroll to Top