Struktura Organizacyjna Powiatu

Struktura Organizacyjna Powiatu Bialskiego


Sieć osadnicza

Powiat bialski jest jednym z 379 powiatów w Polsce zaliczanym do grupy 314 powiatów ziemskich.
Wg Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych /NTS/ powiat wchodzi w skład jednego z trzech podregionów woj. lubelskiego tj. podregionu bialskopodlaskiego razem z powiatami parczewskim, radzyńskim, włodawskim i miastem Białą Podlaską.
Na terenie powiatu bialskiego znajduje się 19 gmin z 2478 gmin w kraju i 213 w woj. lubelskim.
Wśród gmin powiatu jest 17 gmin wiejskich i 2 gminy miejskie tj. Międzyrzec Podlaski i Terespol.
Sieć osadnicza powiatu bialskiego na tle województwa lubelskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Powiat Bialski Województwo Lubelskie  Polska % udziału w woj. Lubelskim 
Gminy ogółem
w tym:
19 213 2 478 8,9
 miejskie 2 20 307 10,0
 wiejskie 17 172 1 595 9,9
miejsko-wiejskie 21 576
Miasta ogółem 2 41 886 4,9
Miejscowości wiejskie 343 4 120 53 019 8,3
Sołectwa 331 3 704 40 328 8,9

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Dane za 2004 r.
Powiat bialski pod względem liczby gmin zajmuje pierwszą lokatę w woj. lubelskim.
Liczba miejscowości w poszczególnych gminach powiatu jest zróżnicowana i mieści się w przedziale od 6 w gminie Rossosz do 46 w gminie Biała Podlaska co obrazuje poniższe zestawienie:

L.p. Jednostka Miejscowości Sołectwa
Gminy
1 Biała Podlaska 46 41
2 Drelów 18 18
3 Janów Podlaski 19 18
4 Kodeń 17 19
5 Konstantynów 14 14
6 Leśna Podlaska 18 17
7 Łomazy 18 19
8 Międzyrzec Podlaski 35 33
9 Piszczac 19 20
10 Rokitno 17 17
11 Rossosz 6 8
12 Sławatycze 17 12
13 Sosnówka 16 13
14 Terespol 28 25
15 Tuczna 17 18
16 Wisznice 17 16
17 Zalesie 21 20
Powiat bialski 343 328

Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Dane za 2004r.

Na początek strony


Powierzchnia Powiatu

Powiat bialski o powierzchni 2754 km2 jest największym powiatem województwa lubelskiego, obejmującym 11% jego powierzchni oraz jednym z trzech największych obszarowo powiatów w Polsce.
Powierzchnię poszczególnych miast i gmin i ich udział w powierzchni powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

 

L.p. Jednostka Powierzchnia
ogółem ha
Lokaty gmin % udział
Miasta  –
1 Międzyrzec Podlaski 1 975 x 0,7
2 Terespol 1 020 x 0,4
Gminy  –
1 Biała Podlaska 32 476 1 11,8
2 Drelów  228,3 3 8,3
3 Janów Podlaski 13 500 13 4,9
4 Kodeń  15 033 8 5,4
5 Konstantynów  8 706 15 3,2
6 Leśna Podlaska 9 769 14 3,5
7 Łomazy 20 043 4 7,3
8 Międzyrzec Podlaski 26 158 2 9,5
9 Piszczac 16 992 7 6,2
10 Rokitno  14 082 12 5,1
11 Rossosz 7 612 16 2,8
12 Sławatycze 7 171 17 2,6
13 Sosnówka 14 843 9 5,4
14 Terespol 14 131 11 5,1
15 Tuczna 17 037 6 6,2
16 Wisznice 17 300 5 6,3
17 Zalesie 14 716 10 5,3
Powiat bialski 275 367  X

100,0

Do największych gmin wiejskich powiatu należą gminy: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski i Drelów natomiast najmniejszą powierzchnię posiadają gminy: Sławatycze, Rossosz oraz Konstantynów.
W powierzchni ogólnej powiatu użytki rolne zajmują 67,1 %, lasy i grunty leśne 28,3 % a pozostałe grunty i nieużytki 4,5 %.
Strukturę użytkowania gruntów wg granic administracyjnych powiatu na dzień 1 stycznia 2014r. na tle kraju i woj. lubelskiego przedstawia poniższa tabela:

L.p. Wyszczególnienie Powiat bialski % udział
ha Powiat bialski Woj. lubelskie Polska
1 Powierzchnia ogólna 275 367 100,0 100,0 100,0
1 użytki rolne
z tego:
184 983 67,1 100,0 70 100,0 52,2 100,0
grunty orne 122 698 44,5 66,3 52,5 78,2 77,7
sady 2 628 0,9 1,4 1,3 2,8 1,7
łąki 37 247 13,5 20,9 9,9 14,7 14,6
pastwiska 14 555 5,3 7,4 3,0 4,3 6,0
2 lasy i grunty leśne 78 089 28,3 24,1 29,2
3 pozostałe grunty i nieużytki 12 354 4,5 5,8 18,6

Źródło danych: Publikacje GUS i Urząd Statystyczny w Lublinie

Na początek strony

Scroll to Top