Stypendia pomostowe w gminie Łomazy

W Gminie Łomazy zakończył się ponownie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego 2019/2020 Segment II przy  patronacie Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kuturalnego „Tłoka” w Koszołach, w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Wnioski złożyło 5 tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczną naukę na dziennych studiach I stopnia w polskich publicznych uczelniach akademickich. Lokalna Komisja Stypendialna
w dniu 7 sierpnia br. dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie z Programem. Zaopiniowano pozytywnie 4. W 2019 roku po raz pierwszy udzielono rekomendacji Studentce Gminy Rossosz. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka w Koszołach od 2015 roku. Dotychczas z Programu skorzystało 20 stypendystów. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Autor tekstu: Agnieszka Horaczyńska

Scroll to Top