Światowy Dzień Konsumenta – zaproszenie na spotkanie

14 marca z okazji  Światowego Dnia Konsumenta (obchodzony 15 marca), w godzinach 12.00-15.30 w galerii CH SAS w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 2K, na parterze, na korytarzu głównym przed wejściem do sklepu AGD/RTV, Powiatowy Rzecznik Konsumentów razem z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów będą prowadziły konsultacje w zakresie ochrony prawa konsumenta. Będzie to okazja do rozpowszechniania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom jak i instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumentów.

Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników rynku dlatego niezbędnym warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku, jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji.

Na miejscu będzie można uzyskać poradę jak składać reklamację, dochodzić roszczeń z tego tytułu a także innych spraw związanych z szeroko pojętym prawem konsumenckim.

Zapraszamy konsumentów zainteresowanych uzyskaniem pomocy, nie tylko z zakresu sprzedaży bezpośredniej, do udziału w kampanii.

Scroll to Top