Święto bialskiej policji

W ubiegły poniedziałek w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji w Białej Podlaskiej. W uroczystej zbiórce uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji z komendantem Jerzym Czebreszukiem na czele, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwa, a także goście specjalni, wśród których znaleźli się m.in. Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej, prezydent miasta Dariusz Stefaniuk. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej reprezentował Wicestarosta Janusz Skólimowski.

Obchody były okazją do podziękowania wszystkim policjantom za ich postawę i pełną poświęceń służbę, a także do wręczenia nagród i awansów. 85 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe za zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. 15 zaś zostało wyróżnionych nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez komendanta wojewódzkiego.

W czasie spotkania wielokrotnie akcentowano rolę policji w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli. Pozytywnie oceniono pod tym względem policjantów pracujących na terenie województwa lubelskiego, w tym funkcjonariuszy z naszego powiatu.

Poniedziałkowa uroczystość rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych w Europie.

 

 

Scroll to Top