System Kolejkowy Ewidencji Pojazdów i Kierowców

System umożliwia rezerwację wizyty przez internet w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 (nie dotyczy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim) dla spraw związanych z ewidencją praw jazdy oraz ewidencją i wyrejestrowaniem pojazdów.

JEDEN BILET/ JEDNA REZERWACJA  =  JEDNA SPRAWA

https://rejestracja.powiatbialski.eu

Informujemy również o możliwości umawiania wizyt telefonicznie pod następującymi numerami:

POK. 26STANOWISKO 1PRAWA JAZDYTEL. 83 35 11 314
POK. 27STANOWISKA 2, 3, 4, 5TEL. 83 35 11 317, 83 35 11 318; 83 35 11 319
 1. Rejestracja pojazdów
 2. Czasowa rejestracja pojazdów
 3. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:
  • brakiem miejsca na wpisywanie kolejnych terminów badań technicznych
  • jego kradzieżą/zgubieniem/ zniszczeniem
 4. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnych w zakresie:
  • rodzaju pojazdu
  • przeznaczenia
  • numeru nadwozia/podwozia/ramy
  • danych właściciela
  • w zakresie współwłasności pojazdu
 5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 6. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
 7. Wpisanie / wykreślenie zastawu
POK.28STANOWISKO 6TEL. 83 35 11 316
 1. Wydawanie:
  • stałych dowodów rejestracyjnych (po zwrocie pozwolenia czasowego)
  • zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych np.: GAZ, HAK, VAT, EURO, L, TAXI
 3. Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 4. Wyrejestrowywanie pojazdu
 5. Wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych

Podgląd strumienia video (w czasie rzeczywistym) stanu kolejek do poszczególnych kategorii spraw

jest możliwy po zainstalowaniu zewnętrznego oprogramowania

VLC media player

adres strumienia video:

http://kolejka.powiatbialski.eu:8080/

Przewiń do góry