System Kolejkowy Ewidencji Pojazdów i Kierowców

System umożliwia rezerwację wizyty przez internet w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 41 (nie dotyczy Oddziału Zamiejscowego w Międzyrzecu Podlaskim) dla spraw związanych z ewidencją praw jazdy oraz ewidencją i wyrejestrowaniem pojazdów.

JEDEN BILET/ JEDNA REZERWACJA  =  JEDNA SPRAWA

https://rejestracja.powiatbialski.eu

Informujemy również o możliwości umawiania wizyt telefonicznie pod następującymi numerami:

POK. 26STANOWISKO 1PRAWA JAZDYTEL. 83 35 11 314
POK. 27STANOWISKA 2, 3, 4, 5TEL. 83 35 11 317, 83 35 11 318; 83 35 11 319
 1. Rejestracja pojazdów
 2. Czasowa rejestracja pojazdów
 3. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:
  • brakiem miejsca na wpisywanie kolejnych terminów badań technicznych
  • jego kradzieżą/zgubieniem/ zniszczeniem
 4. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnych w zakresie:
  • rodzaju pojazdu
  • przeznaczenia
  • numeru nadwozia/podwozia/ramy
  • danych właściciela
  • w zakresie współwłasności pojazdu
 5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 6. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
 7. Wpisanie / wykreślenie zastawu
POK.28STANOWISKO 6TEL. 83 35 11 316
 1. Wydawanie:
  • stałych dowodów rejestracyjnych (po zwrocie pozwolenia czasowego)
  • zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 2. Dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych np.: GAZ, HAK, VAT, EURO, L, TAXI
 3. Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 4. Wyrejestrowywanie pojazdu
 5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
 6. Wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów

Podgląd strumienia video (w czasie rzeczywistym) stanu kolejek do poszczególnych kategorii spraw

jest możliwy po zainstalowaniu zewnętrznego oprogramowania

VLC media player

adres strumienia video:

http://kolejka.powiatbialski.eu:8080/

Przewiń do góry