ESP Systemu Pojazd i Kierowca

[tab]
[tab_item title=”Opis usługi”]

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PIK)

ESP PIK zapewnia możliwość składania wniosków drogą elektroniczną w systemach Pojazd i Kierowca przy czym wymagane jest też dostarczenie dokumentów w wersji papierowej np. pocztą.
Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz w sprawie rejestracji pojazdów niezbędne jest założenie konta użytkownika na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zakładką Pomoc, w której zawarte są niezbędne informacje do złożenia wniosku, między innymi parametry techniczne, struktury, format danych, format skanowanych dokumentów.
Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż nowy wniosek”. Cały proces jest stworzony na zasadzie przyjaznego użytkownikowi kreatora. Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Jest on weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, a składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Jest to podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Istnieje też możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego e-PUAP. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości. Wykaz punktów potwierdzających tożsamość jest dostępny na stronie: www.epuap.gov.pl, w zakładce: profil zaufany – lista punktów potwierdzających tożsamość.


Kontakt w sprawie ESP PIK:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Wydział Komunikacji
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska

Telefon: 83 35 11 390

Fax: 83 35 11 313

E-mail: wkm@powiatbialski.pl

Informacja o numerze rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
[/tab_item]
[/tab]

Scroll to Top