Szkolenie pielęgniarek „Razem dla serca”

W dniu 29 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie pielęgniarek z terenu powiatu bialskiego wyłonionych w zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. 33 pielęgniarki ruszyły już w teren ale szkolenie robocze pozwoliło wyeliminować ewentualne błędy. Był to instruktaż jak krok po korku wypełniać kartę badań, jak powinna wyglądać edukacja zdrowotna mieszkańców, jak koordynować wizyty w szpitalach biorących udział w projekcie. Omówione zostały szczegółowo wszelkie problemy jakie mogę wynikać podczas wizyty u pacjenta i jak je rozwiązywać. Pytań było wiele, ale na szczęście na wszystkie udało się udzielić odpowiedzi. 8 tys. mieszkańców niebawem odwiedzą pielęgniarki , z tego 2,5 tys. wytypują do bezpłatnych badań specjalistycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób krążenia (badania biochemiczne, RTG klatki piersiowej, EKG, echokardiografia) zakończone poradą u lekarza kardiologa. Badania wykonuje Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim (Gmina Drelów, Gmina Międzyrzec Podlaski i Miasto Międzyrzec Podlaski) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (pozostałe gminy).

Scroll to Top