Szkolenie wojskowe na terenie powiatu bialskiego

5 maja w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w ramach podróży historyczno-geograficznej gościła kadra kierownicza Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień z Lublina, Chełma, Zamościa, Puław oraz Białej Podlaskiej, a także zaproszeni goście. Celem przyjazdu jest przygotowanie do treningu sztabowego, który odbędzie się w połowie maja. Wojskowi mają podczas dwudniowego badania terenu dokonać oceny zagrożeń oraz stanu infrastruktury technicznej i przeciwpożarowej w powiecie bialskim. Jednocześnie jest to okazja do poznania walorów przyrodniczych i historycznych tego terenu m.in. na przykładzie obronnych elementów Twierdzy Brzeskiej w Kobylanach. Z pewnością szkolenie pomoże w pogłębieniu wiedzy merytorycznej z zakresu historii wojskowości, co pozwoli na wykorzystanie jej do kształtowania postaw patriotycznych wśród wojska i pracowników. Podczas wyjazdu swoją obecność zapowiedzieli szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Jan Górniak.

Uczestników warsztatów przywitał w powiecie starosta bialski Mariusz Filipiuk, który serdecznie zaprosił ich do zwiedzania powiatu i korzystania z uroków ziemi bialskiej. Gospodarzem pobytu był ppłk Artur Łojek – komendant WKU w Białej Podlaskiej. Obecnych w program podróży wprowadził zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie ppłk Ireneusz Olender.

Wojskowi na terenie powiatu będą przebywać od 5 do 6 maja.

 

Scroll to Top