Szpital powiatowy stawia na e-usługi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim uzyskał dofinansowanie i podpisał umowę, na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, w ramach Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu wynosi 1 819 883, 40 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 546 883, 92 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje uruchomienie systemów prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający wymagania ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Bezpośrednim odbiorcą wsparcia jest SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Grupą docelową działań podejmowanych w ramach projektu są mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. W dniu 27 listopada 2018 r. szpital podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na realizację przedsięwzięcia i w najbliższym czasie ruszą prace związane z wdrożeniem projektu. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w połowie 2019 roku.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesna serwerownia wyposażona w serwery do pracy z oprogramowaniem medycznym oraz do przechowywania danych medycznych jak i pracowniczych. Zostanie wykonana przebudowa sieci szpitalnej aby mogła szybciej i bezpieczniej przesyłać dane między serwerownią a komputerami pracowników. Będą zakupione nowe stanowiska komputerowe dla pracowników (m.in. 65 zestawów komputerowych). Szpital zostanie przystosowany do wdrożenia EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) poprzez wyżej wymienioną modernizację oraz wymianę oprogramowania medycznego. W ramach EDM będą przewidziane ułatwienia rejestracji oraz dostępu do danych medycznych dla pacjentów poprzez takie usługi jak: e-rejestracja – zapewni pacjentom możliwość sprawdzenia dostępności terminów przyjęć przez lekarzy w poszczególnych poradniach oraz dokonania rezerwacji dogodnego terminu; e-powiadomienia – umożliwi informowanie pacjenta o zbliżającym się terminie realizacji usługi zarejestrowanej w Systemie; e-dokumentacja – umożliwi pacjentom wysłanie i odbiór dokumentacji indywidualnej w postaci elektronicznej, jako alternatywę postaci papierowej; e-kontrahent – umożliwi jednostce współpracującej rejestrowanie pacjentów na usługi wynikające z podpisanej ze Szpitalem umowy.

Projekt zakłada również przeprowadzenie szkoleń z obsługi systemu w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e – usług dla pracowników i administratorów systemu.

SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim zostanie w pełni przygotowany do elektronicznej dokumentacji medycznej oraz do przyłączenia do Platformy P1. Zrealizowanie projektu zapewni komplementarność w stosunku do innych projektów z tego obszaru oraz rozwiązań centralnych Ministerstwa Zdrowia, w szczególności Platform P1, P2 lub P4 oraz zapewni podłączenie wytworzonych w nim produktów do tej Platformy P1 oraz zapewni zgodność ze standardami wymiany informacji Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

Jest to kolejne działanie realizowane w szpitalu powiatowym, będące sukcesem i stanowiące wkład władz samorządowych: wojewódzkich (w szczególności pana dr Przemysława Litwiniuka) i powiatowych (w szczególności osobisty udział pana starosty Mariusza Filipiuka).

Scroll to Top