Szpital powiatowy z dofinansowaniem na projekt dot. e-usług

Szpital powiatowy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskimw ramach działania Działania 2.1: Cyfrowe Lubelskie projekty z zakresu e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt został wybrany spośród wniosków o łącznej wartości ponad dwukrotnie przekraczającej kwotę środków alokowanych w konkursie. Projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów, uzyskał w ocenie spełniania kryteriów merytorycznych dokonanej przez Komisję Oceny Projektów maksymalną liczbę 100 pkt. Wartość projektu to 1 819 883,40 zł, w tym wartość dofinansowania: to 1 546 883,92 zł.

Dofinansowanie pozwoli na zasadniczą modernizację infrastruktury i wyposażenia Zakładu.  Zrealizowane zostaną prace budowlane i modernizacyjne, m. in. dotyczące sieci teleinformatycznej i serwerowni, zakład zostanie kompleksowo wyposażony w sprzęt i oprogramowanie informatyczne.

Projekt przewiduje kompleksowe szkolenie pracowników w zakresie informatyzacji i wykorzystania technologii informacyjnych – działań kluczowych dla personelu, dla działalności administracyjnej i organizacyjnej Zakładu, ale także zwiększających zakres udzielanych świadczeń oraz poprawiających komfort, bezpieczeństwo i dostępność Zakładu dla Pacjentów.

Zakład zostanie przygotowany do wchodzących w życie w bliskiej przyszłości wymagań prawnych,  organizacyjnych i technologicznych, ale przede wszystkim do wprowadzenia nowoczesnych i przyszłościowych rozwiązań, takich jak moduły oprogramowania Izba Przyjęć, Oddział, Przychodnia, Zlecenia medyczne, Pracownia Diagnostyczna, Blok Operacyjny, Blok Porodowy, Rehabilitacja, Raporty, Kalkulacja kosztów leczenia, Kontrakty i rozliczenia, RIS/PACS (diagnostyka obrazowa), Teleradiologia, Apteka, Apteczka Oddziałowa, Dystrybucja Leków, Laboratorium, E-Portal, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM), Aplikacja mobilna.

Scroll to Top