Tradycje wielkanocne w Sosnówce po raz piąty

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka, Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Sosnówce już po raz piąty zorganizowali Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Miał on miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sosnówce 18 marca. Honorowy Patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Przegląd rozpoczęła dyrektor GOK Jolanta Mikulska, która powitała zaproszonych gości. Po niej wystąpił starosta bialski Mariusz Filipiuk, wójt gminy Marek Korpysz oraz Andrzej Marciniuk – kierownik filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, który odczytał list od Marszałka Województwa Lubelskiego. Wśród przybyłych na uroczystość gości, obecni byli m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński, radni Powiatu Bialskiego Łukasz Jaszczuk i Tomasz Andrejuk, wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, wójt Gminy Sławatycze Grzegorz Kiec, dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Krzysztof Bruczuk, przewodnicząca Rady Gminy Sosnówka Ewa Olczuk, Skarbnik Gminy Sosnówka Renata Tkaczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Motwicy Krystyna Oniśk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnówce Henryk Wyszyński oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sosnówce Mirosław Dawidiuk.

Po części oficjalnej schola parafii pw. Narodzenia NMP w Motwicy rozpoczęła Przegląd Pieśni Wielkopostnych. Po niej wystąpiły zespoły z poszczególnych gmin powiatu bialskiego, tzn.: Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, Zespół Ludowy „Leśne Echo” z Zaścianek, Zespół „Ale Baby” z kapelą z Berezy, Zespół Ludowy „Echo” z Przychód, Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia, Zespół Sąsiadeczki z Kobylan, Zespół Jutrzenka ze Sławacinka Starego, Zespół Melizmat z Konstantynowa oraz  Zespół „Olszyna” z Olszyna.

Wydarzeniu towarzyszył kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych, na którym swoje prace zaprezentowali m.in.: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sosnówce, Beata Łukaszuk z Sapiehowa, Zofia Furman oraz Danuta Witczak z Tucznej, Ewa Zadrożna z Siedlec, Irena Pykacz oraz Zespół Jarzębina z Zabłocia, Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy GOPS w Kodniu, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Pracownia Artystyczna Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej.

Podczas Przeglądu rozstrzygnięto również konkursy na „Stół Wielkanocny” oraz na „Palmę i Pisankę Wielkanocną”. Powołana przez Organizatorów komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, gdyż do konkursu zgłoszono 5 stołów oraz prawie 200 palm i pisanek.

W konkursie na „STÓŁ WIELKANOCNY”, I miejsce zajął Zespół Śpiewaczy z Rozwadówki, II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich z Olszyna, III zaś przypadło Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach. Wyróżnienia natomiast otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej przy GOPS w Kodniu oraz Zespół „Leśne Echo” z Zaścianek.

W konkursie na „PISANKĘ WIELKANOCNĄ” komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Matczuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu – przewodnicząca komisji, Aleksandra Kęcik, plastyk, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Teresa Harasimiuk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnówce – członkowie komisji, wyłoniła następujących zwycięzców:

 

 • Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna

 

 • pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną

1 MIEJSCE – Ewa Pawluk z Huszczy Drugiej

2 MIEJSCE – Zofia Andrzejuk z ZPO Piszczac

3 MIEJSCE – Julia Rudzka z Huszczy Pierwszej

 

 • pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną

 

1 MIEJSCEJulia Wojtczuk z Rogoźnicy

2 MIEJSCENatalia Kościuczyk z Leśnej Podlaskiej

3 MIEJSCE – Bartosz Koprianiuk z Rossosza

 

 • Grupa wiekowa: dorośli

 

 • pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną

1 MIEJSCEMarianna Kałdun z Kożanówki

2 MIEJSCEMaria Harwacka z GOK Biała Podlaska

3 MIEJSCE – Anna Ostapiuk z Żerocina

 

 • pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną

 

1 MIEJSCEHenryka Polikarczuk z Szóstki

2 MIEJSCEArtur Dżaluk z WTZ w Kodniu

3 MIEJSCE – Krzysztof Pierepiekarz – WTZ w Kodniu

 

W konkursie na „PALMĘ WIELKANOCNĄ” komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Sokołowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach – przewodnicząca komisji, Aleksandra Chojnacka, historyk sztuki, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Małgorzata Doroszuk, pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wisznicach – członkowie komisji wyłoniła następujących zwycięzców:

 

 • Grupa wiekowa: dzieci i młodzież szkolna

 

 • palma tradycyjna w kategorii indywidualnej

1 MIEJSCEMateusz Baran z Sapiehowa

2 MIEJSCE – Weronika Czarkowska z Zalesia

3 MIEJSCE – Karolina Wdowiak z Międzyrzeca Podlaskiego

 

 • palma tradycyjna w kategorii grupowej

1 MIEJSCE Świetlica Środowiskowa „Salka krasnalka” przy GOPS w Tucznej

2 MIEJSCE – Internat przy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

3 MIEJSCE – „Zumbastyczne dzieciaki” przy GBP w Sławatyczach

 

 • Grupa wiekowa: dorośli
 • palma tradycyjna w kategorii indywidualnej

 

1 MIEJSCE – Jadwiga Jaworska z Drelowa

2 MIEJSCE – Zofia Bobrycka z Romanowa

3 MIEJSCE – Marianna Kałdun z Kożanówki

 

 • palma tradycyjna w kategorii grupowej          

 

1 MIEJSCEZespół „Bagnoszki” z Drelowa

2 MIEJSCE – Zespół „Jarzębina” z Zabłocia

3 MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich z Zahorowa

 Zwycięzcy konkursu na „Stół Wielkanocny” otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne, natomiast laureaci konkursów na „Pisankę Wielkanocną” oraz „Palmę Wielkanocną” otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdeczne podziękowania kierujemy sponsorom, którzy wsparli rzeczowo i finansowo V Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych, a byli to: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Urząd Gminy Sosnówka, Bank Spółdzielczy w Wisznicach, P.H.U. Ksemar Andrzej Hajbos Biała Podlaska, Soter Bis Józef Sokołowki z Sosnówki oraz Bendzerewicz Janusz Artykuły Spożywcze Mięso – Wędliny – Drób z Wisznic.

Patronat medialny nad V Powiatowym Przeglądem Tradycji Wielkanocnych objęli: Biała24, Radio Biper, Telewizja Piszczac oraz Słowo Podlasia.

Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie włączyły się i pomogły w przygotowaniach do przeglądu. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom: twórcom ludowym, członkom zespołów i kół gospodyń wiejskich, nauczycielom i opiekunom, pracownikom instytucji kultury za ogrom pracy włożonej w przygotowanie prac konkursowych, stołów wielkanocnych czy stoisk na kiermasz.

Jolanta Mikulska

zdjęcia można zobaczyć tutaj

Scroll to Top