Umowa na realizację projektu podpisana

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu: „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Powiat bialski otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jego wartość to 3 528 411,72 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie stworzenie uczniom warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni. Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej już infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego (roboty rozbiórkowe, instalacyjne, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

W Lublinie powiat bialski reprezentował starosta Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski i skarbnik powiatu Stefan Klimiuk.

Scroll to Top