Uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej w SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Dzień 26 lipca 2019 r. zapisał się złotymi głoskami w historii międzyrzeckiego szpitala. Choć w tym przypadku wspominanie o historii nie jest do końca adekwatne, bowiem faktycznie wykonano ogromny krok ku przyszłości i dalszemu rozwojowi tej placówki.

To właśnie tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej. Wysiłkiem wielu osób udanie zrealizowano projekt pn. „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia – zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Co warte podkreślenia, cała jego wartość wyniosła 1 387 750,00 zł, z czego kwotę 1 179 587,50 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W licznym gronie osób, które przybyły na uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej, znaleźli się m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk, dyrektor szpitala Wiesław Zaniewicz, poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz, radny sejmiku województwa lubelskiego Przemysław Litwiniuk, poseł i wicemarszałek Sejmu RP Franciszek Stefaniuk, reprezentujący wicemarszałka województwa lubelskiego Dariusza Stefaniuka Dariusz Litwiniuk, ksiądz Henryk Skolimowski – proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i jednocześnie kapelan szpitala, a także burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot.

Uroczystość, prowadzona przez zastępcę dyrektora ds. medycznych Romualda Pietrosiuka, była podzielona na dwie części. Pierwsza z nich miała miejsce w salce konferencyjnej na terenie szpitala. Zebrani mogli w niej obejrzeć materiał wideo, w którym zostały przedstawione najważniejsze informacje dotyczące inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali wypowiedzi m.in. dyrektora szpitala Wiesława Zaniewicza, starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, księdza infułata Kazimierza Korszniewicza, radnego sejmiku województwa lubelskiego Przemysława Litwiniuka czy też wicemarszałka Sejmu RP Franciszka Stefaniuka. Każdy z zabierających głos podkreślił, iż otwarcie pracowni tomografii komputerowej to wielki krok na drodze rozwoju międzyrzeckiego szpitala. – Na tę pracownię mieszkańcy całego powiatu bialskiego czekali od wielu lat. Dzięki dobremu projektowi, który został pozytywnie oceniony, spotkaliśmy się tutaj, by dokonać uroczystego otwarcia – podkreślił starosta bialski Mariusz Filipiuk.

W drugiej części uroczystości zebrani przenieśli się do pracowni tomografii komputerowej, gdzie miało miejsce oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie, po krótkiej modlitwie, ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz dokonał poświęcenia specjalistycznego sprzętu, który będzie teraz służyć pacjentom międzyrzeckiego szpitala.

Choć otwarcie pracowni tomografii komputerowej jest wielkim sukcesem placówki leczniczej i osób dbających o jego rozwój, należy podkreślić, iż nie jest to jedyny projekt, który zasługuje na uznanie. W trakcie realizacji znajduje się bowiem inwestycja mająca na celu powstanie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Łózkach, a cała jej wartość wynosi aż 11 680 647,99 zł.

Tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

 

Przewiń do góry